วิทยากร ที่ปรึกษา การฝึกอบรม สัมนา

[two-third title=””]

ภายใต้แนวคิด “make IT simple” และด้วยทีมงานคุณภาพ เราจะช่วยทำให้ปัญหาด้านการใช้ IT ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ๆ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับเงินลงทุนที่ซื้อซอฟต์แวร์มา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์กร เนื่องจากพนักงานสามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

เรามีหลักสูตรมากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

[/two-third]

[one-third title=””]
Training
[/one-third]

[h1]หัวข้อบรรยายของบริษัทแม็กนีเซียม จำกัด[/h1]

ขอนำเสนอแสดงหัวข้อที่บรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกปรับให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้เข้าอบรม ท่านสามารถเลือกข้ามหมวด ผสมผสาน หรือตั้งหัวข้อใหม่ได้ตามใจชอบ

[one-third title=””]
ถ่ายภาพสินค้า
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อการตลาด[/h2]

ใช้สำหรับ : ถ่ายภาพสินค้า หรือบุคคลให้ดูน่าสนใจ มีความสวยงามเหมาะแก่การนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ, หน่วยงานประชาสัมพันธ์, หน่วยงานโสตทัศนศึกษา
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
Adobe lightroom training
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การปรับแต่งภาพถ่ายด้วย Adobe Lightroom[/h2]

ใช้สำหรับ : ตกแต่งรูปภาพ โดยเน้นภาพถ่ายในปริมาณมาก
เหมาะกับ : หน่วยงานประชาสัมพันธ์, หน่วยงานโสตทัศนศึกษา
จำนวนชั่วโมง : 3 / 6 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
wordpress logo
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress[/h2]

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์องค์กร
เหมาะกับ : หน่วยงาน หรือองค์กร
จำนวนชั่วโมง : 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
joomla logo
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การทำเว็บไซต์ด้วย Joomla[/h2]

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล และจัดทำกลุ่มหมวดหมู่ข้อมูล เช่น การจัดการความรู้(KM)
เหมาะกับ : หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ต้องการการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อจัดการข้อมูล
จำนวนชั่วโมง : 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
blogger
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การสร้างเว็บบล็อกฟรีด้วย Blogger[/h2]

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ฟรี
เหมาะกับ : บุคคคล หรือองค์กรที่ต้องการมีเว็บไซต์ แต่ขาดผู้เชี่ยวขาญหรือโปรแกรมเมอร์ดูแลและมีงบประมาณจำกัด
จำนวนชั่วโมง : 12 ชั่วโมง
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
management information system
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)[/h2]

ใช้สำหรับ : อธิบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับใช้กับภายในองกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะกับ : ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าหน่วยงาน
จำนวนชั่วโมง : 3 / 6 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
quality control
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]เทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (7QC Tools)[/h2]

ใช้สำหรับ : เครื่องมือใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ จัดทำมาตรฐาน และควบคุมติดตามผล
เหมาะกับ : หน่วยงานที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง, การผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
business model canvas
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การเขียน Business Model Canvas[/h2]

ใช้สำหรับ : ออกแบบและสร้างโมเดลธุรกิจ
เหมาะกับ : องค์กรรัฐ, องค์กรธุรกิจ, หน่วยงานต่างๆ
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
e-commerce
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การตลาดออนไลน์ (E-Marketting)[/h2]

ใช้สำหรับ : เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่ิสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เหมาะกับ : หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
social
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]การสร้างเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์[/h2]

ใช้สำหรับ : การสร้างเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ สร้าง-ตกแต่งรูปภาพ
เหมาะกับ : หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
facebook
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]ร้านค้าออนไลน์บนเฟสบุ๊ค[/h2]

ใช้สำหรับ : การสร้างและบริหารเพจบนเฟสบุ๊ค เพื่อขายสินค้าออนไลน์
เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ, หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
Microsoft Office logo
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]Microsoft Office[/h2]

ใช้สำหรับ : จัดระเบียบและเขียนเอกสารต่างๆ การใช้สูตรคำนวณ และการนำเสนอผลงาน
เหมาะกับ : หน่วยงานหรือสำนักงาน ที่มีการทำหรือออกแบบเอกสารภายในสำนักงาน
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]

[one-third title=””]
Apache OpenOffice Logo
[/one-third]

[two-third title=””]

[h2]Open Office (โปรแกรมคล้ายคลึงกับ Microsoft Office แต่เป็น Freeware)[/h2]

ใช้สำหรับ : จัดระเบียบและเขียนเอกสารต่างๆ การใช้สูตรคำนวณ และการนำเสนอผลงาน สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์
เหมาะกับ : หน่วยงานหรือสำนักงาน ที่มีการทำหรือออกแบบเอกสารภายในสำนักงาน และอยากลดการใช้โปรแกรมละเมิดิขสิทธิ์
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)
[/two-third]

[div-line]