วิทยากร ที่ปรึกษา การฝึกอบรม สัมนา

ภายใต้แนวคิด “make IT simple” และด้วยทีมงานคุณภาพ เราจะช่วยทำให้ปัญหาด้านการใช้ IT ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ๆ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับเงินลงทุนที่ซื้อซอฟต์แวร์มา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์กร เนื่องจากพนักงานสามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

เรามีหลักสูตรมากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

Training

หัวข้อบรรยายของบริษัทแม็กนีเซียม จำกัด

ขอนำเสนอแสดงหัวข้อที่บรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกปรับให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้เข้าอบรม ท่านสามารถเลือกข้ามหมวด ผสมผสาน หรือตั้งหัวข้อใหม่ได้ตามใจชอบ

ถ่ายภาพสินค้า

การถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อการตลาด

ใช้สำหรับ : ถ่ายภาพสินค้า หรือบุคคลให้ดูน่าสนใจ มีความสวยงามเหมาะแก่การนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ, หน่วยงานประชาสัมพันธ์, หน่วยงานโสตทัศนศึกษา
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

Adobe lightroom training

การปรับแต่งภาพถ่ายด้วย Adobe Lightroom

ใช้สำหรับ : ตกแต่งรูปภาพ โดยเน้นภาพถ่ายในปริมาณมาก
เหมาะกับ : หน่วยงานประชาสัมพันธ์, หน่วยงานโสตทัศนศึกษา
จำนวนชั่วโมง : 3 / 6 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

wordpress logo

การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์องค์กร
เหมาะกับ : หน่วยงาน หรือองค์กร
จำนวนชั่วโมง : 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

joomla logo

การทำเว็บไซต์ด้วย Joomla

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล และจัดทำกลุ่มหมวดหมู่ข้อมูล เช่น การจัดการความรู้(KM)
เหมาะกับ : หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ต้องการการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อจัดการข้อมูล
จำนวนชั่วโมง : 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

blogger

การสร้างเว็บบล็อกฟรีด้วย Blogger

ใช้สำหรับ : จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ฟรี
เหมาะกับ : บุคคคล หรือองค์กรที่ต้องการมีเว็บไซต์ แต่ขาดผู้เชี่ยวขาญหรือโปรแกรมเมอร์ดูแลและมีงบประมาณจำกัด
จำนวนชั่วโมง : 12 ชั่วโมง

management information system

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

ใช้สำหรับ : อธิบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับใช้กับภายในองกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะกับ : ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าหน่วยงาน
จำนวนชั่วโมง : 3 / 6 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

quality control

เทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (7QC Tools)

ใช้สำหรับ : เครื่องมือใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ จัดทำมาตรฐาน และควบคุมติดตามผล
เหมาะกับ : หน่วยงานที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง, การผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

business model canvas

การเขียน Business Model Canvas

ใช้สำหรับ : ออกแบบและสร้างโมเดลธุรกิจ
เหมาะกับ : องค์กรรัฐ, องค์กรธุรกิจ, หน่วยงานต่างๆ
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

e-commerce

การตลาดออนไลน์ (E-Marketting)

ใช้สำหรับ : เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่ิสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เหมาะกับ : หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

social

การสร้างเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

ใช้สำหรับ : การสร้างเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ สร้าง-ตกแต่งรูปภาพ
เหมาะกับ : หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

facebook

ร้านค้าออนไลน์บนเฟสบุ๊ค

ใช้สำหรับ : การสร้างและบริหารเพจบนเฟสบุ๊ค เพื่อขายสินค้าออนไลน์
เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ, หน่วยงาน, องค์กร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

Microsoft Office logo

Microsoft Office

ใช้สำหรับ : จัดระเบียบและเขียนเอกสารต่างๆ การใช้สูตรคำนวณ และการนำเสนอผลงาน
เหมาะกับ : หน่วยงานหรือสำนักงาน ที่มีการทำหรือออกแบบเอกสารภายในสำนักงาน
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)

Apache OpenOffice Logo

Open Office (โปรแกรมคล้ายคลึงกับ Microsoft Office แต่เป็น Freeware)

ใช้สำหรับ : จัดระเบียบและเขียนเอกสารต่างๆ การใช้สูตรคำนวณ และการนำเสนอผลงาน สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์
เหมาะกับ : หน่วยงานหรือสำนักงาน ที่มีการทำหรือออกแบบเอกสารภายในสำนักงาน และอยากลดการใช้โปรแกรมละเมิดิขสิทธิ์
จำนวนชั่วโมง : 6 / 12 /18 ชั่วโมง (เนื้อหาปรับเปลี่ยนตามจำนวนชั่วโมง)